belt-tightening


belt-tightening
belt-tightening[´belt¸taitəniʃ] n затягане на коланите, налагане на ограничения.

English-Bulgarian dictionary. 2013.